Program II Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych

Program

II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych,18-20 czerwca 2024 r. w Poznaniu

18.06.2024 r. 

Warsztaty (kilka równolegle prowadzonych warsztatów dot. m.in.: prawa autorskiego,

finansowania zewnętrznego, promocji w bibliotece, bibliometrii, komunikacji interpersonalnej)

Oficjalne otwarcie

Sesja 1: Biblioteka w uczelni – wsparcie dla nauki 

 • Wykład otwierający Kongres – Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Panel dyskusyjny: Biblioteka wspierająca zarządzanie nauką w uczelni – moderator: Małgorzata Rychlik, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

 • Panel dyskusyjny: Otwarta nauka, otwarte dane badawcze – moderator: Adam Lenic, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

19.06.2024 r. 

Sesja 2: Biblioteka w uczelni – wsparcie dla dydaktyki 

 • Wykład wprowadzający – Iwona Sójkowska, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

 • Panel dyskusyjny – moderator: Bogumiła Urban, Uniwersytet WSB Merito 

Sesja 3: Biblioteka w uczelni – działalność wydawnicza 

 • Wykład wprowadzający – Magdalena Kokosińska, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Małgorzata Płazowska, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 • Panel dyskusyjny – moderator: Sebastian Wojnowski, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie

Sesja 4: Dostęp do zasobów – wspólne katalogowanie  

 • Wykład wprowadzający: Katalogi centralne na świecie – Henryk Hollender, Stowarzyszenie EBIB

 • Panel dyskusyjny – moderator: Magdalena Rowińska, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Sesja 5: Dostęp do zasobów – finansowanie 

 • Panel dyskusyjny – moderator: Witold Kozakiewicz, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

20.06.2024 r. 

Sesja 6: Ludzie i organizacja 

 • Wykład wprowadzający – Małgorzata Dąbrowicz, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Witold Kozakiewicz, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Panel dyskusyjny – moderator: Małgorzata Furgał, Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Sesja 7: Podsumowanie II KBSW – moderator: Małgorzata Dąbrowicz, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu