Harmonogram

Harmonogram

do 15.04.2024

– rejestracja uczestników

OPŁATY

do 30.04.2024

– zakończenie przyjmowania opłat konferencyjnych.

Dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 850,00  zł dla pierwszej osoby z instytucji oraz 680,00 zł dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej biblioteki/jednostki.